PRP-behandling bromsar håravfall

I dag tyder en mängd olika forskarrapporter mot att PRP-behandling av hårbotten kan bota en rad sjukdomar som uppträder i yttre hudlagren – epidermis eller dermis. Injektioner med blodplättar, trombocyter, leder inom någon vecka till att en rad olika tillväxtfaktorer släpps ut i huden dit de sprutats in. Dessa tillväxtfaktorer signalerar sedan till stamcellerna att de skall genomgå mitos och vandra till derma papillan där de kan börja producera nya hårceller. Vad många inte tänker på är att det tar tid med dessa reaktioner – inget som händer på en natt och att en del effekt kan förstöras eller minskas drastiskt om nikotin kommer in i bilden. Nikotin ger ofta ett underskott av hemoglobin som i sin tur leder till försämrad syretransport och detta kan vara en orsak till att en del resultat uteblir.

category: Okategoriserade